Uludağ Üniversitesi
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
TC Kimlik Numaranızı yazarak; girmiş olduğunuz
11 TEMMUZ 2017 YETERLİK SINAVI (UÜDS)
sınavının sonucunu öğrenebilirsiniz.