Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

Uludağ Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Seviyelere Göre Haftalık Ders Dağılımı


SINIF DİNLEME / KONUŞMA DİL BİLGİSİ OKUMA YAZMA KELİME BİLGİSİ TOPLAM
ELEMENTARY 7 7 5 5 2 26
PRE-INTERMEDIATE 7 7 5 5 2 26
ÖĞRENCİLER İÇİN

Dersler Hakkında Genel Bilgiler

İngilizce Hazırlık Brimi Programında ders süresi 45 dakikadır. Her düzeyde okuma, yazma, dilbilgisi ve temel İngilizce dersleri mevcut olup üst-düzey grupta bu derslere ek olarak konuşma dersleri de verilmektedir. Düzey gruplarına göre toplam ders saati ve dağılımı değişmektedir. Her sınıfın sınıftan sorumlu bir danışmanı bulunmaktadır. Ders saatleri dışında öğrenciler dersle ilgili sorularını öğretim görevlilerinin ‘çalışma saatleri’nde (office hour) sorabilirler. Çalışma saatleri danışmanlarca kendi ders programları ve sınıfın ders programı esas alınarak belirlenir ve sınıfa duyurulur.

Okuma Dersi

Okuma dersinin amacı, öğrencilerin İngilizce yazılmış okuma metinleri, gazete ve dergi yazıları, bilimsel makaleleri anlamalarını sağlamak ve yorumlama kabiliyeti kazandırmaktır. Değişik konularda seçilen okuma parçaları, ilgi çekici ve günceldir. Öğrencilerin kelime bilgisini geliştirmeye yönelik çok sayıda aktivite uygulanır. Bu derste yararlanılan kaynak kitap, her okuma parçasının sonunda okuduğunu anlamaya yönelik sorular, doğru-yanlış ifadeyi bulma alıştırmaları ve öğrencilerin yabancı dili kullanma kabiliyetlerini geliştirici tartışma bölümü ve ünite sonu tekrar alıştırmalarını içerir. Öğrenciler bu ders sayesinde eğitim yaşamları boyunca akademik çalışmalarında faydalanacakları kaynakları daha kolay analiz etme, anlama ve yorumlama imkanı bulacaklardır.

Yazma Dersi

Yazma dersi öğrencilerin duygu ve düşüncelerini planlı bir biçimde, standart kompozisyon düzeninde, dilbilgisi kurallarına uygun ve doğru noktalama işaretlerini kullanarak yazıya geçirmelerini rehberlik eden bir derstir. Yazma dersinde kullanılan kaynak kitap, dünya çapında birçok ülkede geçerli olan ‘TOEFL’ sınav kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu derste tümevarım yöntemiyle öğrenciler, cümleden paragrafa, paragraftan kompozisyona geçişi uygun örnekler yardımıyla göreceklerdir. Akademik anlamda öğrencilerin karşısına sıkça çıkabilecek değişik kompozisyon çeşitleri tanıtılır ve yazma düzenleri açıklanır. Kompozisyon yazmanın temel ilkelerinin yanı sıra noktalama işaretleri, cümle bağlaçları, sayfa düzeni gibi konular da yararlı alıştırmalarla ele alınır.

Dilbilgisi Dersi

Dilbilgisi dersinde öğrenciler İngilizce’nin temel dilbilgisi kurallarını, ses, kelime ve cümle yapılarını, zamanların değişik kullanım alanlarını konu anlatımları, faydalı örnekler ve pekiştirici alıştırmalar sayesinde öğrenir. Kullanılan kaynağın tartışma ve konuşma bölümleri sayesinde bu bilgiler hayata geçirilir. Ayrıca bu derste kaynak kitaptaki örnekler doğrultusunda öğrenciler modern İngilizce’de kullanılan ve günlük dilde sıklıkla karşılarına çıkabilecek bazı kalıpları da öğrenmiş olurlar.

Dinleme ve Konuşma Dersi

Dilbilgisi ağırlıklı ve iletişimde doğruluk üzerine kurulu dil öğrenme yöntemlerinin yerini zamanla anlaşırlık ve akıcılık esaslarına dayanan yeni yöntemlerin almasıyla birlikte, dinleme ve konuşma dersi yabancı dil öğreniminde önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Bu ders sayesinde öğrenciler kendilerini, duygu ve düşüncelerini, karşılarındaki kişiye gönderecekleri mesajları rahat ve akıcı bir biçimde iletme becerisi kazanacaklardır. Bu derste tek bir kaynak kullanmaktan ziyade çok çeşitli, ilgi çekici konu başlıkları, güncel tartışma konuları ve ilgili alıştırmalar sınıf ortamına taşınır. Öğrenciler her dönem ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri bir konu seçip, o konuda sınıf önünde bir sunum yaparlar. Bu sunum, sınıf içi başarı notuna etki eder.

ÖĞRENCİ - HIZLI ERİŞİM
ELT (İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ) TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER KÜTÜPHANELER
TOEFL Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) http://www.lib.berkeley.edu/
WEBSTER Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Duke University Libraries
BBC (Learning English) Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan) Penn Library
British Council Akdeniz Üniversitesi (Antalya) University of Toronto Libraries
Iteslj - Links Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) University of Minnesota Libraries
BBC English Ankara Üniversitesi University of Waterloo Library
CNN Edition Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Cornell University Library Gateway
Turkish Daily News Atılım Üniversitesi (Ankara) University of Georgia Libraries
TestDaF Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) University of Houston Libraries
Lemonde Balıkesir Üniversitesi University of Saskatchewan Librarys
HSLB Başkent Üniversitesi (Ankara) University of Wisconsin-Madison Libraries
Bilkent Üniversitesi (Ankara) Umaryland
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) McGill University Libraries
Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) Carnegie Mellon University Libraries
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) UBC Library Home Page
Çankaya Üniversitesi (Ankara) Fondren Library, Rice University
Çukurova Üniversitesi (Adana) The University of Delaware Library
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Princeton University Library
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) University of Oxford Libraries
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) The University of Queensland Library Home
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Library Homepage - Information Division - The University of ...
Diğer Tüm Üniversiteler The University of Queensland Library Home