Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İDARİ PERSONEL
GÖREVİ Adı - Soyadı E-posta


Yüksekokul Sekreteri
Zeki YÜZÜKIRMIZI zekiy@uludag.edu.tr


Öğrenci İşleri
Fatma Belgin PALABIYIK ogrenciydyo@uludag.edu.tr


Öğrenci İşleri
Mustafa ÇABUK ogrenciydyo@uludag.edu.tr


İdari ve Mali İşler
İsa GÜRBÜZ isa@uludag.edu.tr


Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Gülten TOPÇU ÖZTÜRK gtopcu@uludag.edu.tr


Personel ve Özlük İşleri
Feyza HİÇDURMAZ @uludag.edu.tr


Müdür Sekreterliği
Nazlı KÖSEOĞLU ydyo@uludag.edu.tr


Bireysel Çalışma Birimi
Elif ÖZAY ydyo@uludag.edu.tr


Evrak Kayıt ve Yazı İşleri
Sibel KARGIN ydyo@uludag.edu.tr


Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Necati ÇALIŞKAN @uludag.edu.tr


Temizlik Hizmetleri
İsmet AKIN @uludag.edu.tr


Teknik Personel
Turgut YILMAZ @uludag.edu.tr


Temizlik Hizmetleri
Yücel TAŞKOLU @uludag.edu.tr


Temizlik Hizmetleri
Nazen GÜLBUDAK @uludag.edu.tr


Temizlik Hizmetleri
Süleyman DEMİR @uludag.edu.tr