Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

Hazırlık Bölümü

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI
(%30 VE ÜZERİ)
ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI
(%30 VE ALTI)
MİMARLIK FAK. MÜHENDİSLİK FAK. TIP FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAK. ENDÜSTRİ MÜH. MÜHENDİSLİK FAK.
ELEKTRONİK MÜH VETERİNER. FAK. TEKSTİL MÜH.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM FAK. ÇEVRE MÜH.
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ MAKİNE MÜH.
ZİRAAT FAK. ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ZİRAAT FAK.
BAHÇE BİTKİLERİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ
TARLA BİTKİLERİ FEN ED. FAK. BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
TARIM EKONOMİSİ KİMYA BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME   FEN ED. FAK.
ZOOTEKNİ ARKEOLOJİ (ALMANCA)
EĞİTİM FAK. PİSİKOLOJİ
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ TARİH
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HUKUK FAK.
FEN ED. FAK.
BİYOLOJİ /FİZİK/MATEMATİK/FELSEFE/SOSYOLOJİ
GEMLİK A.K MYO
DIŞ TİCARET
DENİZ LİMAN İŞLT.
Belirtilen bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında 1. yıl sonunda başarısız/devamsız olsalar bile bölümlerine devam edebilirler. Belirtilen bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler yabancı diller hazırlık sınıfında 1. yıl sonunda başarısız olmaları halinde isterlerse 3. ve 4. yy devam ederler, istemezler ise kayıtları silinir ve ÖSYM tarafından türkçe öğretim yapan başka üniversiteye yerleştirilirler. Belirtilen bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında 1. yıl sonunda devam koşulunu sağlamaları durumunda; başarısız olsalar bile bölümlerine devam edebilirler.
HAZIRLIK BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER

SEVİYE TESPİT SINAVI

Yeterlilik sınavında başarısız olup hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler Seviye tespit sınavına girer ve bu sınavda doğru yanıtladıkları soru sayısına göre düzeylerine uygun bir hazırlık sınıfına yerleştirilir. Düzey Belirleme Sınavı’na girilmesi zorunludur. Bu sınava girmeyen öğrencilerin bulundukları sınıfın düzeyi ile ilgili itiraz etme ya da sınıf değiştirme hakkı yoktur.

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE MUAFİYET SINAVI

Uludağ Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencilerinin 2547 sayılı yasasının 5\i maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim–Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim–Öğretim yapılmasında uygulanacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca, zorunlu Yabancı Dil dersinden muafiyet sağlamasına ilişkin yabancı dil seviye tespit sınavı ile ilgili düzenlemeleri belirlemektedir.


Sınav Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü adına Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce, Almaca ve Fransızca dillerinde yapılır. Sınav eğitim – öğretim yılının başında ( ilk 2 hafta içinde) Yabancı Diller Yüksekokulu’nun belirleyeceği sınav takvimine göre yapılır. Fakülte ve yüksek okullarda kayıt işlemleri yapılırken sınav tarihi bildirilir ve gerekli başvuru formunun öğrenciler tarafından doldurulması sağlanır.


Başarı notu: Muafiyet sınavında sömestre ve sınıf geçme uygulamasında mutlak notla değerlendirmede başarı notu 70’tir. Kredili sistem uygulamasında ise başarı notu CB’dir.


Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında başarılı olan öğrenciler Eğitim – Öğretim programlarında belirtilen zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.


HAZIRLIK BİRİMİNDE SINAVLAR

İngilizce hazırlık biriminde sınavlar ‘Sınav Ünitesi’ (Testing Office) görevlisi öğretim elemanları tarafından hazırlanır. Öğrencilerin yıl içindeki başarışları mid-term ve quiz sınavlarından aldıkları puanlar ve öğretmenlerinin vereceği sınıf içi başarı notları ile belirlenir. Yıl boyunca öğrencilerin gireceği sınavlar şunlardır:


• Kısa Sınav (Quiz) :


Bir yarıyılda tüm becerilerden iki adet Quiz yapılır. Quizler öğrencinin ders takibini sağlamak, dil yetilerini geliştirmek ve eksiklerini görmesine yardımcı olmak için yapılır. Quiz günleri ders vardır. Quizlerin telafi sınavı yoktur. Her yarıyıl ortalamanın %30’luk bölümü quizlere aittir.


• Ara Sınav (Mid-Term Exam) :


Bir yarıyılda 2 ara sınav haftası vardır ve bu haftalarda ders yapılmamaktadır. Ara sınavlar konuşma, dinleme, okuma, dilbilgisi, sözcük bilgisi ve yazma bölümlerinden oluşur. Ara sınavlar yılsonu genel sınavına hazırlayıcı ve yönlendirici sınavlardır. Ara sınavların tarihi, yeri, süresi ve kapsamı önceden öğrencilere duyurulur. Her yarıyıl ortalamanın %50’si ara sınavlardan oluşur.


• Yıl Sonu Genel Sınavı (Proficiency Exam) :


Her akademik yılsonunda 100 puanlık bir genel sınav verilir. Bu sınavın 80 puanlık dilimi dinleme-anlama, okuma-anlama, dilbilgisi ve sözcük bilgisine ayrılmış olup geri kalan 20 puanlık dilimi yazma bölümüne ayrılmıştır. İki yarıyılın genel başarı not ortalaması CC(60) ve üzerinde olmayan öğrenciler ile devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremezler. Sınavın yeri, tarihi ve süresi akademik takvimde belirtilmiştir. Bu sınavın sonucu ile hazırlık sınıfı not ortalamasın toplamı en az 70 (CB) olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Birimi programının başarıyla tamamlamış sayılır ve kendi fakülte ve yüksekokullarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.


• Bütünleme Sınavı:


Bütünleme Sınavına sadece yıl sonu genel sınavına (Proficiency Exam) girmeye hak kazanmış ama bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler katılabilirler. Bu sınavın içeriği "Yıl sonu genel sınavı" (Proficiency Exam) ile aynıdır. Bu sınavın sonucu ile hazırlık sınıfı not ortalamasın toplamı en az 70 (CB) olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Birimi programının başarıyla tamamlamış sayılır ve kendi fakülte ve yüksekokullarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

DEVAM ZORUNLULUĞU

Hazırlık eğitiminde derslere devam etmek zorunludur. Bir lisans öğrencisinin devamsızlığı, bir yıllık ders saati toplamının %20’unu geçerse, öğrenci devamsızlıktan başarısız sayılır ve genel ortalaması 70 ve üzerinde olsa bile yılsonu sınavına giremez.


SINIF TEKRARI VE GENEL BAŞARI

Hazırlık eğitimi bir yıllık bir programdır. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Birimi programının sonunda yapılan Yıl Sonu Genel Sınavı’na girmeye hak kazanabilmeleri için yıl içi ortalamalarının en az 60 olmalı ve devam koşulunu sağlamaları gerekmektedir. Yıl Sonu Genel Sınavının sonucu ile yıl içi ortalamasının toplamı 70 (CB) olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler, açılması takdirinde yaz okuluna devam edebilirler.


YAZ ÖĞRETİMİ

İngilizce Hazırlık Birimi Programı’na bir yıl devam edip başarısız olan öğrenciler, başarısızlık nedeni ne olursa olsun, açıldığı takdirde yaz öğretimine kayıt yaptırabilirler. Yaz öğretimi 7 haftalık bir uygulama olup, dinleme/konuşma, kelime, okuma, yazma ve dilbilgisi derslerinden oluşur. Yıl içi ortalama esasları yaz öğretimi için de geçerlidir. Bu program sonunda ortalaması en az 60 olmayan ve devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler yaz öğretimi genel sınavına giremez.