Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

Hazırlık Bölümü

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI SUNAN BÖLÜMLER
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI
(%30 VE ÜZERİ)
HUKUK FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLER FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (B.Ö.)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.)
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTK., TARLA BİTK, TARIM EKON., TOPRAK BİL. VE BİTKİ BESL., ZOOTEKNİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK ÖĞRT., SINIF ÖĞRT., İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRT., OKUL ÖNCESİ ÖĞRT., FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRT., SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT., TÜRKÇE ÖĞRT., RESİM-İŞ ÖĞRT., FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK, ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ, PSİKOLOJİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ KİMYA
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ (ALMANCA)
BİYOLOJİ/FİZİK/MATEMATİK/FELSEFE/SOSYOLOJİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ (I. VE II. ÖĞRETİM) BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
MALİYE BÖLÜMÜ (I. VE II. ÖĞRETİM) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (I. VE II. ÖĞRETİM) ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ (I. VE II. ÖĞRETİM)
İŞLETME BÖLÜMÜ (I. VE II. ÖĞRETİM)
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (I. VE II. ÖĞRETİM)
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (I. VE II. ÖĞRETİM)
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MYO
DIŞ TİCARET
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ.
MAKİNE
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Belirtilen bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında 1. yıl sonunda başarısız/devamsız olsalar bile bölümlerine devam edebilirler. Belirtilen bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler yabancı diller hazırlık sınıfında 1. yıl sonunda başarısız olmaları halinde ikinci yıl devam ederler. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
HAZIRLIK BÖLÜMÜ - GENEL BİLGİLER

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE MUAFİYET SINAVLARI

Uludağ Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencilerinin Zorunlu Hazırlık Sınıfından muafiyetlerini, İsteğe Bağlı Hazırlık okumak isteyenlerin Seviyesini ve 2547 sayılı yasanın 5/i maddesi uyarınca Fakülte ve Meslek Yüksekokulların 1. Sınıflarında okutulan Zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinden muafiyetlerini belirlemek için yapılmaktadır.


Sınavlar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü adına Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce, Almaca ve Fransızca dillerinde yapılır. Sınav eğitim – öğretim yılının başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve saatlerde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılır.


Başarı notu: Muafiyet sınavında sömester ve sınıf geçme uygulamasında mutlak notla değerlendirmede başarı notu 70’tir. Kredili sistem uygulamasında ise başarı notu CB’dir. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından ise 60 (CC) ve üzerinde not olan öğrenciler yabancı dil I ve II derslerinden muaf olurlar.

 


HAZIRLIK BİRİMİNDE SINAVLAR

İngilizce hazırlık biriminde sınavlar ‘Sınav Ünitesi’ (Testing Office) görevlisi öğretim elemanları tarafından hazırlanır. Öğrencilerin yıl içindeki başarışları mid-term ve quiz sınavlarından aldıkları puanlar ve performans+proje notları ile belirlenir. Yıl boyunca öğrencilerin gireceği sınavlar şunlardır:


• Kısa Sınav (Quiz) :


Bir yarıyılda tüm becerilerden iki adet Quiz yapılır. Quizler öğrencinin ders takibini sağlamak, dil yetilerini geliştirmek ve eksiklerini görmesine yardımcı olmak için bir ders saatinde yapılır. Quizlerin telafi sınavı yoktur. Her yarıyıl ortalamanın %30’luk bölümü quizlere aittir.


• Ara Sınav (Mid-Term Exam) :


Bir yarıyılda 2 ara sınav haftası vardır ve bu haftalarda ders yapılmamaktadır. Ara sınavlar konuşma, dinleme, okuma, dilbilgisi, sözcük bilgisi ve yazma bölümlerinden oluşur. Ara sınavlar yılsonu genel sınavına hazırlayıcı ve yönlendirici sınavlardır. Ara sınavların tarihi, yeri, süresi ve kapsamı önceden öğrencilere duyurulur. Her yarıyıl ortalamanın %50’si ara sınavlardan oluşur.


• Yıl Sonu Genel Sınavı (Proficiency Exam) :


Her akademik yılsonunda 100 puanlık bir genel sınav verilir. Bu sınavın 80 puanlık dilimi dinleme-anlama, okuma-anlama, dilbilgisi ve sözcük bilgisine ayrılmış olup geri kalan 20 puanlık dilimi yazma bölümüne ayrılmıştır. İki yarıyılın genel başarı not ortalaması CC(60) ve üzerinde olmayan öğrenciler ile devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremezler. Sınavın yeri, tarihi ve süresi akademik takvimde belirtilmiştir. Bu sınavın sonucu ile hazırlık sınıfı not ortalamasın toplamı en az 70 (CB) olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Birimi programının başarıyla tamamlamış sayılır ve kendi fakülte ve yüksekokullarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.


• Bütünleme Sınavı:


Bütünleme Sınavına sadece yıl sonu genel sınavına (Proficiency Exam) girmeye hak kazanmış ama bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler katılabilirler. Bu sınavın içeriği "Yıl sonu genel sınavı" (Proficiency Exam) ile aynıdır. Bu sınavın sonucu ile hazırlık sınıfı not ortalamasın toplamı en az 70 (CB) olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Birimi programının başarıyla tamamlamış sayılır ve kendi fakülte ve yüksekokullarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

DEVAM ZORUNLULUĞU

Hazırlık eğitiminde derslere devam etmek zorunludur. Bir lisans öğrencisinin devamsızlığı, bir yıllık ders saati toplamının %20’unu geçerse, öğrenci devamsızlıktan başarısız sayılır ve genel ortalaması 70 ve üzerinde olsa bile yılsonu sınavına giremez.


SINIF TEKRARI VE GENEL BAŞARI

Zorunlu Hazırlık eğitimi bir yıllık bir programdır. Zorunlu Hazırlık eğitimi alan öğrenciler 1. yıl sonunda başarısız olmaları halinde ikinci yıl devam ederler. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimi alan öğrenciler 1. yıl sonunda başarısız/devamsız olsalar bile bölümlerinde devem edebilirler. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Birimi programının sonunda yapılan Yıl Sonu Genel Sınavı’na girmeye hak kazanabilmeleri için yıl içi ortalamalarının en az 60 olmalı ve devam koşulunu sağlamaları gerekmektedir. Yıl Sonu Genel Sınavının sonucu ile yıl içi ortalamasının toplamı 70 (CB) olan öğrenciler başarılı sayılırlar.