Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

HAZIRLIK SINIFI YAZ ÖĞRETİMİ (ALMANCA, ARAPÇA, FRANSIZCA VE İNGİLİZCE)1. Üniversitemiz senatosu 04/06/2020 tarih ve 2020-15 sayılı senato kararı doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıflarında (Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce) yaz öğretimi açılmamasına karar verilmiştir.

2. Bu sebeple 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yaz öğretimi dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla öğrenciler diğer devlet ya da vakıf üniversitelerin hazırlık sınıfı yaz öğrtimlerinden ders alabilirler.

3. Diğer devlet ya da vakıf üniversitelerinden hazırlık sınıfı yaz öğretimi almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki linkteki dilekçenin çıktısını alıp, imzaladıktan sonra PDF formatında ogrenciydyo@uludag.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçe Örneği (Yaz Öğretimi)