Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK E-SINAV YÖNERGESİ1. Üniversitemiz senatosu 06/05/2020 tarih ve 2020-12 sayılı senato kararı doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfı yeterlik sınavları UKEY üzerinden e-sınav şeklinde yapılacaktır.

2. Sınava katılabilmek için önce öğrenci otomasyonuna en az üç kez giriş çıkış yapılması gerekmektedir, ki UKEY hesapları aktive olsun. Öğrenci otomasyonuna giriş yapan öğrencilerin sonrasında UKEY' e de giriş yapmaları ve maillerini doğrulamaları gerekmektedir.

3. Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yeterlik sınavı örgün ve ikinci öğretimde aynı tarihte ve aynı saatte ortak yapılacaktır.

- Almanca, Arapça ve Fransızca Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 15.06.2020 tarihinde saat 11:00' da yapılacaktır.

- İngilizce Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 15.06.2020 tarihinde saat 14:00' da yapılacaktır.

4. Sınava başlama saatinden sonra ilk 10 dakika içinde giriş yapılabilir. 10 dakika sonrasında sınava giriş mümkün değildir.

5. ilk Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yüz yüze yapılan derslerin içeriğine ek olarak uzaktan eğitim süresince verilmiş olan ders içeriklerini kapsamaktadır.

6. Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı her biri eşit puan değerinde olan çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

7. Yabancı dil hazırlık sınıfı başarı notu hesaplamasında birinci dönem not ortalamasının %20’ si ve hazırlık yeterlik sınav sonucunun %80’ i alınacaktır.

8. Sınav esnasında herhangi bir sebeple kopma yaşayan öğrenciler, UKEY' e tekrar giriş yapıp sınavlarına kaldıkları yerden devam edebilirler.

9. Sınav esnasında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle sınavına devam edemeyen ve mazeret sınav hakkı talebinde bulunacak olan öğrenciler, sınav bitiş süresini izleyen 5 dakika içerisinde mazeret sınav hakkı başvurusunda kullanmak üzere mutlaka bu durumu kanıtlayacak bir ekran görüntüsü almalı ve ydyo@uludag.edu.tr uzantılı e-posta adresine mazeret sınav dilekçesi ile birlikte göndermelidir. Ekran görüntüsü alınması sürecinde Android işletim sistemi olan telefonları kullanan öğrenciler, NOTLAR uygulamasını kullanarak ekran görüntüsü almalı ve bu dosyayı iletmelidir. Iphone kullanıcıları, fotoğraf çektikten sonra çekilen fotoğrafın ekran görüntüsünü alıp bu dosyayı iletmelidir.

10. Yabancı dil hazırlık sınıfı mazeret ve bütünleme sınavlarıda yine UKEY üzerinden e-sınav olarak gerçekleştirilecektir. Örgün ve ikinci öğretimde aynı tarihte ve aynı saatte ortak yapılacaktır. Sınav tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.