Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

Çalışma Birimleri

1) SINAV BİRİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde yapılmakta olan tüm sınavlara ilişik bir soru bankası oluşturulması, sınavların sınav takviminde belirlendiği şekilde düzenli olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan sınavları hazırlamak, sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesini organize etmek.

• Öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçüp, seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmelerini sağlamak. (Düzey Tespit Sınavı)

• Akademik yıl içerisinde öğrencilerin öğrendikleri konularda ne kadar başarılı olduklarını ölçmek. (Ara sınavlar ve küçük sınavlar)

• Öğrencilerin bölümlerinde akademik çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olup olmadıklarını tespit etmek. (Yeterlik Sınavı - Akademik yılın başında, sonunda ve yaz okuluna katılanlar için yaz okulu sonunda olmak üzere yılda 3 kez yapılır)

• Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip etmek ve çalışmalarında bu bilgilerden yararlanmaktır.


 • Sezen AKSU BALAMUR(Başkan)
 • Zeynep SAKA
 • Derya CANGAR
 • Duygu AKTUĞ
 • Ayşenur YILDIRIM EROĞLU
 • Nursel ÇETİNKAYA
 • Fatma GÜRMAN KAHRAMAN
 • Sinem ÜRKMEZ
 • Şeyda ÖZYÜREK
 • Hasan ŞAHİN (Baskı)

2) KOORDİNATÖRLER & PROGRAM GELİŞTİRME BİRİMİ

Yüksekokulumuz Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları ders programları ve içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, eğitim – öğretim yılı her dönemine ait ders programlarının ve çalışmalarının planlanması ile sorumludur. Birimin Misyonu:


• Zorunlu İngilizce hazırlık programında kullanılacak ders materyalinin düzey içi ve düzeyler arası bağlamda eşgüdüm sağlayacak bir biçimde kullanılması ve hazırlık sınıfındaki tüm dersler arasında paralelliğin sağlanması için gerekli çalışmaları organize etmek.

• Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Birimi ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak.

• Programın uygulanmasında aksayan noktaları, bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla belirlemek, bu noktaların ortadan kaldırılması için diğer birimler ve düzey sorumluları ile yapılacak çalışmayı organize etmek.


 • Billur YILDIRIM (Elem.)
 • Berrin MANGA ÇETİNAVCI (Pre-Int.)
 • Nazlı KOÇ (Int.)
 • Sevim AKALAN (Listening&Speaking)
 • Sedef AKGÜL(Writing)
 • Mine ÖZÇIRA (Reading)
 • Zülkade T. GAZİ (Vocabulary)

3) MESLEKİ GELİŞİM KOMİTESİ

Yüksekokulumuzda yeni göreve başlayan akademik personelin mevcut sisteme ilişkin bilgilendirilmesi, görevli tüm akademik personelin hizmet içi gelişimine yönelik çalışma ve etkinliklerin programlanması ve yürütülmesini sağlar. Birimin Misyonu:


• Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan öğretim elemanlarının kurum içi mesleki gelişimlerinin devamlığının sağlamak

• Kuruma yeni katılan öğretim elemanlarının kurum ve kurumun işleyişi hakkında bilgilendirmektir.


 • Aliye YÖRÜDÜ (Başkan)
 • Canan KÖSE
 • Özlem GÜRBÜZ

4) KİTAP TEDARİK KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun kütüphanesinin geliştirilmesine, yabancı dil alanında en yeni yayınları takip ederek kütüphaneye kazandırılmasına ve kütüphanedeki yayınların öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından etkin olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaları organize etmekle sorumludur.


 • Serap A. ÖMEROĞULLARI(Başkan)
 • Nahide KÖYLÜ

5) TEKNOLOJİ BİRİMİ

Yabancı Dil eğitimindeki değişimlerin özellikle teknolojik gelişmelerin, eğitim sürecine yansıtılması için gerekli hazırlıkların ve çalışmaların yürütülmesini sağlar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bulunan araç ve gereçlerden öğrencilerin faydalanmasını sağlamak

• Öğrencilerin bilgisayar laboratuarında internet kullanarak projeler hazırlamalarını ve laboratuarı bireysel dil edinimi amacına uygun bir biçimde kullanabilmelerine olanak sağlayacak çalışmaları organize etmek

• Öğretim elemanlarının derslerde teknolojiden faydalanarak konuları etkin bir şekilde öğrenciye aktarabilmeleri açısından pedagojik ve pratik uygulamalara dair öneriler oluşturmaktır.


 • Nusret MALKOÇ (Başkan)
 • Tekin ÖRENLİ
 • F. Mehmet YİĞİT
 • Serhat AŞIK

6) OKUL GAZETESİ

Yabancı Dil Eğitimindeki gelişme ve değişimleri takip, ederek Yüksekokulumuz Hazırlık Sınıfınlarında öğrenim gören öğrenciler ile birlikte okul gazetesini oluşturmaktan sorumludur. Birimin Misyonu:


• Gazeteyi oluşturma aşamalarında aktiv katkı sağlayacak öğrencileri belirlemek.

• Gazeteni dizayn, basım ve dağıtım aşamalarını yürütmek.


 • Burcu ŞAHİN (Başkan)
 • Bahar ADIYAMAN
 • Melanie Claire Proteau BLAKE

7) WEB SAYFASI ÇALIŞMA BİRİMİ

Yüksekokulumuzun sanal ortamda tanıtılmasına yönelik bir web sitesi oluşturulması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütür.


 • Mehmet DOĞAN

8) BİREYSEL ÇALIŞMA BİRİMİ

Yüksekokulumuzun bireysel çalışma ofisinde kullanılmak üzere ek materyal geliştirmekten sorumludur.


 • Ebru ERKAL (Başkan)
 • Deniz AKTÜRK
 • Aygül ŞENTÜRK
 • Elif ERTÜRK
 • Yasemin AKARSU

9) SOSYAL AKTİVİTE KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun sosyal faaliyetlerini planlayan ve yürüten komitedir.


 • Handehan ÖZGÖRÜR (Başkan)
 • Burcu ÖZTÜRK
 • Burcu ŞAHİN