Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

Çalışma Birimleri

1) SINAV BİRİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde yapılmakta olan tüm sınavlara ilişik bir soru bankası oluşturulması, sınavların sınav takviminde belirlendiği şekilde düzenli olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan sınavları hazırlamak, sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesini organize etmek.

• Öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçüp, seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmelerini sağlamak. (Düzey Tespit Sınavı)

• Akademik yıl içerisinde öğrencilerin öğrendikleri konularda ne kadar başarılı olduklarını ölçmek. (Ara sınavlar ve küçük sınavlar)

• Öğrencilerin bölümlerinde akademik çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olup olmadıklarını tespit etmek. (Yeterlik Sınavı - Akademik yılın başında, sonunda ve yaz okuluna katılanlar için yaz okulu sonunda olmak üzere yılda 3 kez yapılır)

• Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip etmek ve çalışmalarında bu bilgilerden yararlanmaktır.


 • Burcu ÖZTÜRK (Başkan)
 • Özge ÖZTÜRK
 • Aynur AKSEL
 • Özlem GÜRBÜZ
 • Nursel ÇETİNKAYA
 • Feriha VURAL
 • Fulya AYDIN
 • Dilek DURBABA
 • Serhat AŞIK
 • Mehmet SARAÇ

2)PROGRAM GELİŞTİRME BİRİMİ

Yüksekokulumuz Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları ders programları ve içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, eğitim – öğretim yılı her dönemine ait ders programlarının ve çalışmalarının planlanması ile sorumludur. Birimin Misyonu:


• Zorunlu İngilizce hazırlık programında kullanılacak ders materyalinin düzey içi ve düzeyler arası bağlamda eşgüdüm sağlayacak bir biçimde kullanılması ve hazırlık sınıfındaki tüm dersler arasında paralelliğin sağlanması için gerekli çalışmaları organize etmek.

• Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Birimi ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak.

• Programın uygulanmasında aksayan noktaları, bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla belirlemek, bu noktaların ortadan kaldırılması için diğer birimler ve düzey sorumluları ile yapılacak çalışmayı organize etmek.


 • Nazlı KOÇ
 • Berrin M. ÇETİNAVCI
 • Handehan ÖZGÖRÜR

3) MESLEKİ GELİŞİM & PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Yüksekokulumuzda yeni göreve başlayan akademik personelin mevcut sisteme ilişkin bilgilendirilmesi, görevli tüm akademik personelin hizmet içi gelişimine yönelik çalışma ve etkinliklerin programlanması ve yürütülmesini sağlar. Birimin Misyonu:


• Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan öğretim elemanlarının kurum içi mesleki gelişimlerinin devamlığının sağlamak

• Kuruma yeni katılan öğretim elemanlarının kurum ve kurumun işleyişi hakkında bilgilendirmektir.


 • Fatma G. KAHRAMAN (Başkan)
 • Aliye YÖRÜDÜ
 • Bahar ADIYAMAN
 • Mehmet SARAÇ

4) EĞİTİM MATERYALLERİ KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun kütüphanesinin geliştirilmesine, yabancı dil alanında en yeni yayınları takip ederek kütüphaneye kazandırılmasına ve kütüphanedeki yayınların öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından etkin olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaları organize etmekle sorumludur.


 • Sevilay YILDIZ (Başkan)
 • Hülya ŞAHİN

5) TEKNOLOJİ BİRİMİ

Yabancı Dil eğitimindeki değişimlerin özellikle teknolojik gelişmelerin, eğitim sürecine yansıtılması için gerekli hazırlıkların ve çalışmaların yürütülmesini sağlar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bulunan araç ve gereçlerden öğrencilerin faydalanmasını sağlamak

• Öğrencilerin bilgisayar laboratuarında internet kullanarak projeler hazırlamalarını ve laboratuarı bireysel dil edinimi amacına uygun bir biçimde kullanabilmelerine olanak sağlayacak çalışmaları organize etmek

• Öğretim elemanlarının derslerde teknolojiden faydalanarak konuları etkin bir şekilde öğrenciye aktarabilmeleri açısından pedagojik ve pratik uygulamalara dair öneriler oluşturmaktır.


 • Nusret MALKOÇ
 • Tekin ÖRENLİ
 • Fatih M. YİĞİT

6) OKUL GAZETESİ

Yabancı Dil Eğitimindeki gelişme ve değişimleri takip, ederek Yüksekokulumuz Hazırlık Sınıfınlarında öğrenim gören öğrenciler ile birlikte okul gazetesini oluşturmaktan sorumludur. Birimin Misyonu:


• Gazeteyi oluşturma aşamalarında aktiv katkı sağlayacak öğrencileri belirlemek.

• Gazeteni dizayn, basım ve dağıtım aşamalarını yürütmek.


 • Derya CANGAR (Başkan)
 • Rezan ALTUNBAŞ

7) ULUSLARARASI SINAVLAR VE KURSLAR BİRİMİ

Yüksekokulumuzda yürütülen uluslararası sınavlar ve kursların organizasyonunda sorumludur.


 • Sezen BALABAN (Başkan)
 • Hasan ŞAHİN
 • F.Mehmet YİĞİT

8) BİREYSEL ÇALIŞMA BİRİMİ

Yüksekokulumuzun bireysel çalışma ofisinde kullanılmak üzere ek materyal geliştirmekten sorumludur.


 • Aygül ŞENTÜRK(Başkan)
 • Duygu A. EKİNCİ
 • Hülya GÜLEÇ
 • Nursel ÇETİNKAYA

9) SOSYAL AKTİVİTE KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun sosyal faaliyetlerini planlayan ve yürüten komitedir.


 • İnci KAHRAMAN (Başkan)
 • Feriha VURAL
 • Duygu EKİNCİ

10) TOPLAM KALİTE KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun tüm birimlerindeki toplam kalite çalışmalarından sorumludur.


 • Elif ERTÜRK (Başkan)
 • Ayşenur YILDIRIM
 • Nahide KÖYLÜ

11) ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ BİRİMİ

Yüksekokulumuz hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik eğitici seminerler düzenleyen birimimizdir.


 • Deniz AKTÜRK (Başkan)
 • Sedef PALTALI
 • Sinem ÜRKMEZ
 • Güner MUTLU

12) ORTAK SINAVLAR HAZIRLAMA BİRİMİ

Yüksekokulumuz da yılda ikişer defa yapılan UÜDS (Merkezi Yeterlik) ve Erasmus/Secondos/Mevlana Yabancı Dil Seviye Tespit sınavlarının hazırlanmasından sorumlu birimimizdir.


 • Özlem ZORLU(Başkan)
 • Deniz DEMİRCİOĞLU
 • Füsun ŞAHİN
 • Serhat AŞIK