Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

Çalışma Birimleri

1) SINAV BİRİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde yapılmakta olan tüm sınavlara ilişik bir soru bankası oluşturulması, sınavların sınav takviminde belirlendiği şekilde düzenli olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan sınavları hazırlamak, sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesini organize etmek.

• Öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçüp, seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmelerini sağlamak. (Düzey Tespit Sınavı)

• Akademik yıl içerisinde öğrencilerin öğrendikleri konularda ne kadar başarılı olduklarını ölçmek. (Ara sınavlar ve küçük sınavlar)

• Öğrencilerin bölümlerinde akademik çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olup olmadıklarını tespit etmek. (Yeterlik Sınavı - Akademik yılın başında, sonunda ve yaz okuluna katılanlar için yaz okulu sonunda olmak üzere yılda 3 kez yapılır)

• Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip etmek ve çalışmalarında bu bilgilerden yararlanmaktır.


 • Burcu ÖZTÜRK (Başkan)
 • Ebru ERKAL
 • Serra DEMİRCİOĞLU
 • Burcu EKİZ
 • Dilek DURBABA

2)ORTAK SINAVLAR BİRİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde yapılmakta olan tüm sınavlara ilişik bir soru bankası oluşturulması, sınavların sınav takviminde belirlendiği şekilde düzenli olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde hazırlık eğitimi haricinde yapılan sınavları hazırlamak, sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesini organize etmek.

• Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip etmek ve çalışmalarında bu bilgilerden yararlanmaktır.


 • Özlem ZORLU (Başkan)
 • Yasemin AKARSU
 • Sevim ENGÜR
 • Elif ERTÜRK

3) AKREDİTASYON BİRİMİ

Yüksekokulumuz Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları ders programları ve içeriklerinin geliştirilmesine yönelik akrediyasyon çalışmaların yapılması ile sorumludur. Birimin Misyonu:


• Akreditasyon sürecini etkin bir şekilde yürütülmesi organize etmek.

• Akreditasyon sürecinde gerekli olan eğitimler planlamak.

• Programın uygulanmasında aksayan noktaları, bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla belirlemek, bu noktaların ortadan kaldırılması için diğer birimler ve düzey sorumluları ile yapılacak çalışmayı organize etmek.


 • Aliye YÖRÜDÜ (Başkan)
 • Sevilay YILDIZ
 • Mehmet SARAÇ
 • Özlem ARDA
 • Fulya AYDIN
 • Deniz AKTÜRK
 • Dalya FAKASH
 • Ayşenur YILDIRIM
 • Bahar ADIYAMAN

4) TEKNOLOJİ BİRİMİ

Yabancı Dil eğitimindeki değişimlerin özellikle teknolojik gelişmelerin, eğitim sürecine yansıtılması için gerekli hazırlıkların ve çalışmaların yürütülmesini sağlar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bulunan araç ve gereçlerden öğrencilerin faydalanmasını sağlamak

• Öğrencilerin bilgisayar laboratuarında internet kullanarak projeler hazırlamalarını ve laboratuarı bireysel dil edinimi amacına uygun bir biçimde kullanabilmelerine olanak sağlayacak çalışmaları organize etmek

• Öğretim elemanlarının derslerde teknolojiden faydalanarak konuları etkin bir şekilde öğrenciye aktarabilmeleri açısından pedagojik ve pratik uygulamalara dair öneriler oluşturmaktır.


 • Nusret MALKOÇ (Başkan)
 • Serhat AŞIK
 • Fatih M. YİĞİT

5) OKUL GAZETESİ

Yabancı Dil Eğitimindeki gelişme ve değişimleri takip, ederek Yüksekokulumuz Hazırlık Sınıfınlarında öğrenim gören öğrenciler ile birlikte okul gazetesini oluşturmaktan sorumludur. Birimin Misyonu:


• Gazeteyi oluşturma aşamalarında aktiv katkı sağlayacak öğrencileri belirlemek.

• Gazeteni dizayn, basım ve dağıtım aşamalarını yürütmek.


 • Derya CANGAR (Başkan)
 • Rezan ALTUNBAŞ
 • Füsun ŞAHİN
 • Hülya ŞAHİN
 • Peter CONNIGTON

6) ULUSLARARASI SINAVLAR VE KURSLAR BİRİMİ

Yüksekokulumuzda yürütülen uluslararası sınavlar ve kursların organizasyonunda sorumludur.


 • Sezen BALABAN (Başkan)
 • Hasan ŞAHİN
 • F.Mehmet YİĞİT

7) BİREYSEL - ONLINE ÇALIŞMA BİRİMİ

Yüksekokulumuzun bireysel çalışma ofisinde kullanılmak üzere ek materyal geliştirmekten sorumludur.


 • Aygül ŞENTÜRK(Başkan)
 • Nihan ÖZUSLU
 • Hülya GÜLEÇ
 • Sinem ÜRKMEZ
 • Billur YILDIRIM
 • Deniz DEMİRCİOĞLU

8) SOSYAL AKTİVİTE KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun sosyal faaliyetlerini planlayan ve yürüten komitedir.


 • İnci KAHRAMAN (Başkan)

9) ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ BİRİMİ

Yüksekokulumuz hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik eğitici seminerler düzenleyen birimimizdir.


 • Sedef PALTALI(Başkan)
 • Esra SEZER
 • Zülkade GAZİ
 • Güner MUTLU
 • Nahide KÖYLÜ
 • Dalya FAKASH
 • Peter CONNIGTON

10) YABANCI DİL KURSLARI BİRİMİ

Yüksekokulumuz da mesai saatleri dışında yürütülen Yabancı Dil Kurslarımızın organize edilmesinden sorumlu birimimizdir.


 • Sedef AKGÜL(Başkan)
 • İ.Uraz BOZKURT
 • Onur ŞAHİN
 • Tekin ÖRENLİ