Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

Çalışma Birimleri

1) SINAV BİRİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde yapılmakta olan tüm sınavlara ilişik bir soru bankası oluşturulması, sınavların sınav takviminde belirlendiği şekilde düzenli olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan sınavları hazırlamak, sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesini organize etmek.

• Öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçüp, seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmelerini sağlamak. (Düzey Tespit Sınavı)

• Akademik yıl içerisinde öğrencilerin öğrendikleri konularda ne kadar başarılı olduklarını ölçmek. (Ara sınavlar ve küçük sınavlar)

• Öğrencilerin bölümlerinde akademik çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olup olmadıklarını tespit etmek. (Yeterlik Sınavı - Akademik yılın başında, sonunda ve yaz okuluna katılanlar için yaz okulu sonunda olmak üzere yılda 3 kez yapılır)

• Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip etmek ve çalışmalarında bu bilgilerden yararlanmaktır.


 • Serap ÖMEROĞULLARI (Başkan)
 • Özge ÖZTÜRK
 • Aynur AKSEL
 • Özlem GÜRBÜZ
 • Nursel ÇETİNKAYA
 • Feriha VURAL
 • Burcu ÖZTÜRK
 • Fulya AYDIN
 • Dilek DURBABA
 • Erdinç ÜLGEN (Baskı)
 • Mehmet SARAÇ (Baskı)

2)PROGRAM GELİŞTİRME BİRİMİ

Yüksekokulumuz Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları ders programları ve içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, eğitim – öğretim yılı her dönemine ait ders programlarının ve çalışmalarının planlanması ile sorumludur. Birimin Misyonu:


• Zorunlu İngilizce hazırlık programında kullanılacak ders materyalinin düzey içi ve düzeyler arası bağlamda eşgüdüm sağlayacak bir biçimde kullanılması ve hazırlık sınıfındaki tüm dersler arasında paralelliğin sağlanması için gerekli çalışmaları organize etmek.

• Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Birimi ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak.

• Programın uygulanmasında aksayan noktaları, bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla belirlemek, bu noktaların ortadan kaldırılması için diğer birimler ve düzey sorumluları ile yapılacak çalışmayı organize etmek.


 • Nazlı KOÇ
 • Berrin M. ÇETİNAVCI
 • Handehan ÖZGÖRÜR
 • Hülya GÜLEÇ
 • Deniz AKTÜRK

3) MESLEKİ GELİŞİM KOMİTESİ

Yüksekokulumuzda yeni göreve başlayan akademik personelin mevcut sisteme ilişkin bilgilendirilmesi, görevli tüm akademik personelin hizmet içi gelişimine yönelik çalışma ve etkinliklerin programlanması ve yürütülmesini sağlar. Birimin Misyonu:


• Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan öğretim elemanlarının kurum içi mesleki gelişimlerinin devamlığının sağlamak

• Kuruma yeni katılan öğretim elemanlarının kurum ve kurumun işleyişi hakkında bilgilendirmektir.


 • Billur YILDIRIM (Başkan)
 • Fatma G. KAHRAMAN
 • Sezen A. BALAMUR

4) KİTAP TEDARİK KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun kütüphanesinin geliştirilmesine, yabancı dil alanında en yeni yayınları takip ederek kütüphaneye kazandırılmasına ve kütüphanedeki yayınların öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından etkin olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaları organize etmekle sorumludur.


 • Hülya ŞAHİN
 • Ebru ERKAL

5) TEKNOLOJİ BİRİMİ

Yabancı Dil eğitimindeki değişimlerin özellikle teknolojik gelişmelerin, eğitim sürecine yansıtılması için gerekli hazırlıkların ve çalışmaların yürütülmesini sağlar. Birimin Misyonu:


• Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bulunan araç ve gereçlerden öğrencilerin faydalanmasını sağlamak

• Öğrencilerin bilgisayar laboratuarında internet kullanarak projeler hazırlamalarını ve laboratuarı bireysel dil edinimi amacına uygun bir biçimde kullanabilmelerine olanak sağlayacak çalışmaları organize etmek

• Öğretim elemanlarının derslerde teknolojiden faydalanarak konuları etkin bir şekilde öğrenciye aktarabilmeleri açısından pedagojik ve pratik uygulamalara dair öneriler oluşturmaktır.


 • Nusret MALKOÇ
 • Tekin ÖRENLİ
 • M. Deniz DEMİRCİOĞLU
 • Fatih M. YİĞİT
 • Erdinç ÜLGEN

6) OKUL GAZETESİ

Yabancı Dil Eğitimindeki gelişme ve değişimleri takip, ederek Yüksekokulumuz Hazırlık Sınıfınlarında öğrenim gören öğrenciler ile birlikte okul gazetesini oluşturmaktan sorumludur. Birimin Misyonu:


• Gazeteyi oluşturma aşamalarında aktiv katkı sağlayacak öğrencileri belirlemek.

• Gazeteni dizayn, basım ve dağıtım aşamalarını yürütmek.


 • Emine YILDIRIM (Başkan)
 • Hasan ŞAHİN
 • Derya CANGAR

7) ULUSLARARASI SINAVLAR VE KURSLAR BİRİMİ

Yüksekokulumuzda yürütülen uluslararası sınavlar ve kursların organizasyonunda sorumludur.


 • Sezen BALABAN (Başkan)
 • İ.Uraz BOZKURT
 • Onur ŞAHİN
 • Serhat AŞIK
 • F.Mehmet YİĞİT

8) BİREYSEL ÇALIŞMA BİRİMİ

Yüksekokulumuzun bireysel çalışma ofisinde kullanılmak üzere ek materyal geliştirmekten sorumludur.


 • Serhat AŞIK (Başkan)
 • Aygül ŞENTÜRK
 • Duygu A. EKİNCİ
 • Şeyda ÖZYÜREK
 • Özlem ÇORAP CAMCI

9) SOSYAL AKTİVİTE KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun sosyal faaliyetlerini planlayan ve yürüten komitedir.


 • İnci KAHRAMAN (Başkan)
 • Yasemin AKARSU
 • Rezan ALTUNBAŞ

10) TOPLAM KALİTE KOMİTESİ

Yüksekokulumuzun tüm birimlerindeki toplam kalite çalışmalarından sorumludur.


 • Elif ERTÜRK (Başkan)
 • Füsun ŞAHİN
 • Nahide KÖYLÜ
 • Sevilay UMUT

11) ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ BİRİMİ

Yüksekokulumuz hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik eğitici seminerler düzenleyen birimimizdir.


 • Deniz AKTÜRK (Başkan)
 • Sedef PALTALI
 • Sinem ÜRKMEZ

12) PROJE KOMİTESİ

Yüksekokulumuz akademik personeli ve öğrencileri ile ulusal ve uluslararası projeler geliştirmekten sorumlu birimimizdir.


 • Güner MUTLU (Başkan)
 • Aliye E. YÖRÜDÜ
 • Ayşenur YILDIRIM
 • Özlem ZORLU
 • Mehmet SARAÇ