Önemli Duyuru : U.Ü. YDYO Elektronik (Online) Tanıtım Broşürü için Tıklayınız.

AÇIKLAMA:


 • 1. Bireysel Çalışma Birimi tarafından hazırlanan online kaynaklar ders programlarınız doğrultusunda erişime açılacak ve sizlere duyurulacaktır.
 • 2. Cevap anahtarları hızlı kontrol sağlamak amacı ile her alıştırmadan hemen sonra verilmiştir.
 • 3. Alıştırmaların hazırlanma aşamasında faydalanılan kaynaklar en son sayfada verilmiştir.

 • 1) ELEMENTARY

 • English File Units 1-5
 • English File Unit 6
 • English File Units 7-8
 • English File Units 1-10 - Vocabulary
 • English File (Tüm Beceriler için online Materyal)
 • Vocabulary Revision of English File
 • Grammar No:1-Prepositions
 • Grammer No:2-Pronouns and Possesive Adjectives
 • Grammer No:3-Simple Present & Present Continuous
 • Grammer No:4-Word Ordering and Questions
 • Grammer No:5-Auxliary Verbs in Simple Present and Simple Past Tense
 • Grammer No:6-Compartives & Superlatives
 • Grammer No:7-Revision (some-any-no) and question formation
 • Grammer No:8-Simple Present-Progressive, Progressive-Simple Past-Past Progressive Tenses
 • Grammer No:9-Adjectives and Adverbs
 • Grammer No:10-Comparatives and Superlatives of Adjectives and Adverbs
 • Grammer No:11-Past Simple-Past Progressive
 • Grammer No: 12-Perfect Simple - Present Perfect Continuos
 • Grammer No: 13-Simple-Past - Present Perfect Simple
 • Grammer No:14-If Clauses Type I
 • Grammer No:15-Relative Clauses
 • Grammer No:16-Future Will - Time Clauses
 • Grammer No:17-Infintives
 • Grammer No:18-Relative Clauses II
 • Grammer No:19-Passives II
 • Yeni:Grammer No:20-Passives III
 • Yeni:Grammer No:21-Conditionals
 • Reading No:1-Reading Comprehension
 • Reading No:2-Real Reading 1 True-False Exercises
 • Reading No:3-Reading Exercises
 • Vocabulary No:1-Vocabulary Power I Units 1-2
 • Vocabulary No:2-Vocabulary Power I Units 3-4
 • Writing No:1-Writing Exercises
 • Writing No:2-Great Writing 1-Exercises
 • Writing No:3-Writing Exercises
 • 2) PRE-INTERMEDIATE

  3) INTERMEDIATE

  4) SINAV ÖRNEKLERİ