ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Açıklanan sonuçlar yıl içi ortalamaların ve 25.05.2018 yıl sonu Yeterlik Sınav sonucunun toplamı olup, 70 (CB) puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerin başarı durumları kendi bölümlerini yazı ile bildirilecektir.

Bütünleme sınavı 04 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır. Bütenleme sınavına SADECE Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanan ancak bu sınavda başarısız olan öğrenciler girebilmektedir. Bu sınav Yeterlik Sınavı yerine geçmektedir. Bütünleme Sınav sonucu ve sene sonu notunun ortalaması en az 70 (CB) puan olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Yaz Öğretimine katılan öğrenciler Bütünleme Sınavına GİREMEZLER.

Sene sonu notu 60 puan ve üzeri olmayan öğrenciler ile devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler Bütünleme Sınavına da katılamazlar; ancak bu öğrenciler isterlerse yaz öğretimi olan bir devlet üniversitesinde yaz öğretimine katılabilirler. Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler de bir devlet üniversitesinde yaz öğretimine katılabilirler. Ancak Yaz Öğretimine katılan öğrenciler Bütünleme Sınavına GİREMEZLER. Ayrıca başarısız veya devamsız olan tüm öğrenciler 14 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00' da yapılacak olan Hazırlık Sınıfı Ek-Muafiyet sınavına da katılabilirler.

Yaz Öğretimine katılmak isteyen öğrencilerin mutlaka Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.


ORTALAMA VE YETERLİK SONUCUNA GÖRE HAZIRLIK BAŞARI DURUMU