ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bütünleme sınavı 22 Ağustos 2017 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır. Bütenleme sınavına SADECE Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanan ancak bu sınavda başarısız olan öğrenciler girebilmektedir. Bu sınav Yeterlik Sınavı yerine geçmektedir. Bütünleme Sınav sonucu ve sene sonu notunun ortalaması en az 70 (CB) puan olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Yaz Öğretimine katılan öğrenciler Bütünleme Sınavına GİREMEZLER.

Sene sonu notu 60 puan ve üzeri olmayan öğrenciler ile devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler Yeterlik ve Bütünleme Sınavına katılamazlar; ancak bu öğrenciler isterlerse yaz öğretimi olan bir devlet üniversitesinde yaz öğretimine katılabilirler. Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler de bir devlet üniversitesinde yaz öğretimine katılabilirler. Ancak Yaz Öğretimine katılan öğrenciler Bütünleme Sınavına GİREMEZLER. Ayrıca başarısız veya devamsız olan tüm öğrenciler 08 Eylül 2017 tarihinde saat 10:00' da yapılacak olan Hazırlık Sınıfı Ek-Muafiyet sınavına da katılabilirler.

Yaz Öğretimine katılmak isteyen öğrencilerin mutlaka Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.


İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI


TEKNİK BİLİMLER SINIFLARI


ALMANCA SINIFLARI


FRANSIZCA SINIFLARI